บทสวดขอพร มหาเทพตรีมูรติ

บทสวดขอพร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ   ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ 

ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล ที่อยู่)

กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว

พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย

ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย

บัดนี้ ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว

จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้

(...ขอพร...)

เตสัง อัมหากัง  พรใดอันประเสริฐจงมาเกิดแด่ข้าพเจ้า

ตุมหากัง  และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า

ทีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา

ปัญจวีสติภยันจะ ทวัตติง สะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ

อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยยัญจะพาหิระ

อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสะตีติ

เครื่องสักการะ

  1. ธูปแดง 9 ดอก
  2. เทียนแดง 1 คู่
  3. ดอกกุหลาบแดง
  4. น้ำแดง
  5. นมแดง
  6. ผลไม้

ผลที่ได้จากการสักการะบูชา

ช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน ความสุขในชีวิตคู่ ครอบครัวร่ำรวย รุ่งเรือง หากผู้บูชาเป็นผู้มีจิตกุศล ดำรงตนในศีลธรรม และขอพรในทางสุจริต ก็จะบังเกิดคุณให้ปรากฎ

แสดงความคิดเห็น