อานิสงจากการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

อานิสงจากการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

หากได้กราบไหว 1 ครั้งแห่งการเข้าสักการะนมัสการ

เป็น บุญ และมงคล

หากได้กราบไหว 2 ครั้งแห่งการเข้าสักการะนมัสการ

ช่วยนำพาวาสนารุ่งเรือง

หากได้กราบไหว 3 ครั้งแห่งการเข้าสักการะนมัสการ

ก่อเกิดบารมีแผ่ไพศาล

หากได้กราบไหว 5 ครั้งแห่งการเข้าสักการะนมัสการ

ได้ดั่งใจปรารถนา

หากได้กราบไหว 7 ครั้งแห่งการเข้าสักการะนมัสการ

ผู้คิดร้ายเข้าไม่ถึงตัว

หากได้กราบไหว 9 ครั้งแห่งการเข้าสักการะนมัสการ

เป็นปิยะสิทธิ และ สรรพสิทธิตลอดไปแสดงความคิดเห็น