คาถาบูชา หลวงพ่อดำ พร้อมคำแปล


พระคาถาบูชา หลวงพ่อดำ วัดบวรนิเวศวิหาร

ตั้งนโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิโส ภะคะวา กาละวัณณะ พุทธะปฏิมัง 
อะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชาจะระนะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อนุตะโร ปุริสะธัมมะสารถิ
สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ 
(สวด 9 จบ)

คำแปล

ขอพุทธบารมี พุทธานุภาพ หลวงพ่อดำ
ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว ณ บัดนี้ 
จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลอันสูงสุด 
จงชนะตลอด ปลอดภัยตลอด สมหวังดังที่ปรารถนา 
ร่ำรวยตลอด โชคดีตลอด 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ทำกิจการใดๆ มีผู้อุปการะช่วยเหลือให้สำเร็จทุกประการ 
ไม่มีศัตรู ไม่มีหมู่มาร 
ถ้ามีอุปสรรคและปัญหาใดๆ ก็แก้ไขได้โดยเร็วพลัน 
ตลอดกาลนานเทอญ ...

แสดงความคิดเห็น